Klein Grondbezit informeert nu ook met …..

Inmiddels is het eerste exemplaar al verschenen: De “Pen”wortel, het informatiemagazine namens het bestuur. We denken dat het leuk en zinvol is, als onze leden door het jaar heen wat vaker op de hoogte worden gehouden van de activiteiten en nieuws uit de Vereniging, dan alleen maar eenmaal per jaar tijdens de ALV.

Naast het brengen van verenigingsnieuws stellen we ons ook voor om tips te delen op het gebied van tuinieren.

De “Pen”-wortel wordt verspreid via de mail. Degenen die geen emailadres hebben kunnen een exemplaar afhalen bij een van de bestuursleden.