Klein Grondbezit informeert nu ook met …..

Inmiddels is het eerste exemplaar al verschenen: De “Pen”wortel, het informatiemagazine namens het bestuur. We denken dat het leuk en zinvol is, als onze leden door het jaar heen wat vaker op de hoogte worden gehouden van de activiteiten en nieuws uit de Vereniging, dan alleen maar eenmaal per jaar tijdens de ALV.

Naast het brengen van verenigingsnieuws stellen we ons ook voor om tips te delen op het gebied van tuinieren.

De “Pen”-wortel wordt verspreid via de mail. Degenen die geen emailadres hebben kunnen een exemplaar afhalen bij een van de bestuursleden.

Nieuwe / oude stuk Tweede Tol

Het stuk van ons complex aan de Tweede Tol dat een aantal jaren niet gebruikt kon worden, gaat er alweer aardig “bewoond uitzien.

De eerste 7 huurders hebben al een perceel in gebruik genomen en er verrijzen schuurtjes en kassen. Er zijn nog enkele tuinen vrij, waaronder ook een aantal tuinen in het middengedeelte.

Deze tuinen zijn van twee kanten bereikbaar met een breed pad en variëren van 170 to 200 m2.
Enige restrictie is, dat op die tuinen niet gebouwd mag worden, omdat hieronder de grote waterleidingbuizen van Evides lopen. Vaste bebouwing is daar niet toegestaan.
Wel is het mogelijk om in de zomer tijdelijk zo’n klein verplaatsbaar folie-kasje neer te zetten en een kist voor gereedschap is natuurlijk ook mogelijk. Voorwaarde is dat deze zaken mobiel zijn, en geen fundering nodig hebben