Tuincommissie

De tuincommissie bestaat uit een aantal tuinders – die zich daarvoor hebben aangemeld – die periodiek toezien op het naleven van de afspraken zoals vastgelegd in het Huishoudelijk reglement.

De tuincommissieleden lopen in de zomer elke maand een tuinronde en letten op zaken zoals de staat van onderhoud en eventuele vervuiling van de tuin door onkruid, gevaar door rondslingerende voorwerpen, onderhoud van de slootkanten, bomen en eventuele overlast naar andere tuinders.
Bij de tuinronde loopt altijd een bestuurslid mee.

De tuincommissieleden zijn eigenlijk de ogen en oren van het bestuur. Zij weten vaak of er regelmatig onderhoud verricht wordt aan een tuin, of wanneer dat door bijzondere omstandigheden even minder goed kan. Zij kunnen het bestuur dus adviseren of in een bepaald geval een tuinder geholpen is met goede afspraken, een ondersteunend gesprek of dat er werkelijk een aanschrijving voor achterstallig onderhoud gestuurd moet worden.

Bevoegdheden van de tuincommissieleden

  • De tuincommissie heeft van het bestuur de bevoegdheid gekregen om voor de uitvoering van haar taak de tuinen van individuele huurders te betreden
  • Het betreden van de tuinen moet op de minst belastende wijze gebeuren, dwz, de tuincommissieleden lopen over de paden en niet dwars door de tuinen heen
  • Om te controleren of het onderhoud aan de slootkanten tijdig en juist is verricht, mogen de commissieleden de slootkanten in de lengte uitlopen

Werkwijze van de tuincommissie

  • De commissie maakt in principe elke eerste zaterdag na de 15e van de maand gezamenlijk een ronde over het tuincomplex
  • Bij de tuinronde is een bestuurslid aanwezig.
  • Aan de hand van de checklist wordt elke tuin beoordeeld. Bij geconstateerde onvolkomenheden wordt de checklist gebruikt als rapportageformulier.
  • Naast de aspecten zoals vermeld op de checklist dient ook speciale aandacht te zijn voor de verplichte bestrijding van de aardappelziekte Phytophthora en moet ook worden gelet op de aanwezigheid van de coloradokever.
  • Het rapportageformulier wordt met begeleidende foto’s en een eventueel advies gestuurd naar het bestuur.  Op basis van het aantal negatief beoordeelde aspecten bepaalt het bestuur of en zo ja welke actie in dit geval op zijn plaats is.

De grote waarde van de tuincommissieleden zit ‘m in hun ervaring, hun kennis van verschillende manieren van tuinen, en hun betrokkenheid bij wat er op de tuinen gebeurt.