Huurders

Het huren van een tuin bij Volkstuinvereniging Klein Grondbezit Dordrecht is vanzelfsprekend niet vrijblijvend. De tuinen zijn bedoeld voor het zelf verbouwen van aardappelen, groente, bloemen en klein fruit voor eigen gebruik. Het houden van dieren is op de tuincomplexen van de vereniging niet toegestaan.

Daarnaast moeten de huurders zelf de slootkanten onderhouden en de begroeiing uit de sloot verwijderen. Vanzelfsprekend moeten de tuinen onderhouden worden op een wijze die geen overlast geeft voor de omliggende tuinen. Dit geldt ook voor de schuurtjes en kassen die op het complex staan. Die zijn bedoeld voor het gebruik bij het tuinieren en niet als opslagplaats voor allerlei materialen.

Alle verplichtingen die de huurders hebben zijn door de Algemene Ledenvergadering vastgelegd in een Huishoudelijk Reglement. Het bestuur ziet samen met de tuincommissie toe op de naleving hiervan.

Op hun eigen tuinen kunnen onze leden genieten hun gewassen, de rust en de onderlinge contacten. De tuincomplexen zijn echter geen reactiegebieden waar de leden uitgebreide familiefeesten en barbecues mogen houden. Hiervoor zijn andere terreinen, zoals De Merwelanden, geschikter.

In tegenstelling tot de meeste ander tuinverenigingen hebben de leden van Volkstuinvereniging Klein Grondbezit Dordrecht geen ingeroosterde dagdelen dat zij werkzaamheden voor de vereniging moeten verrichten. De tijd die de leden hiermee uitsparen kunnen zij gebruiken om hun eigen tuin te onderhouden.

Reacties zijn gesloten.