Huurders

Op onze tuincomplexen tuinieren mensen uit alle windstreken en van alle leeftijden. Deze diversiteit maakt het tuinieren extra leuk. Mensen leren van elkaar en wisselen soms zaden en planten uit.
Voor de een is tuinieren het kweken van groente en fruit voor eigen gebruik en vriezer, een ander vindt het leuk om te experimenteren met “vergeten” gewassen en biologische teeltmethoden. Ook zijn er mensen die genieten van een bloementuin. Een kas geeft weer andere mogelijkheden: voorzaaien, vroege groente of het kweken van bijzondere gewassen.

Of je nu lekker in alle rust op jezelf wilt tuinieren, of op je volkstuin juist ook wilt genieten van de onderlinge contacten met medetuinders, het kan allebei bij Klein Grondbezit. 

We blijven echter uitsluitend een tuincomplex om te tuinieren, dus voor het houden van uitgebreide familiefeesten of barbecues moeten we u verwijzen naar recreatiegebieden die daarvoor bestemd zijn..

In tegenstelling tot de meeste andere tuinverenigingen hebben de leden van Volkstuinvereniging Klein Grondbezit Dordrecht geen ingeroosterde dagdelen dat zij werkzaamheden voor de vereniging moeten verrichten. De tijd die de leden hiermee uitsparen kunnen zij gebruiken om hun eigen tuin te onderhouden.

Want van de huurders wordt wel degelijk enige zelfwerkzaamheid verwacht. Zo moeten de slootkanten regelmatig onderhouden worden en de begroeiing uit de sloot verwijderd zijn. Vanzelfsprekend moeten de tuinen goed onderhouden worden op een wijze die geen overlast geeft voor de omliggende tuinen. 

Dit geldt ook voor de schuurtjes en kassen die op het complex staan. Die zijn bedoeld voor het gebruik bij het tuinieren en niet als opslagplaats voor allerlei materialen.
Uit de leden is een tuincommissie gevormd, die eenmaal per maand een tuinronde loopt en hier en daar een signaal afgeeft wanneer er iets aan het onderhoud schort. 

Tijdens de Algemene ledenvergaderingen zijn alle afspraken ten aanzien van de verplichtingen van de huurders vastgelegd in een Huishoudelijk Reglement. U kunt dit reglement hier openen.

Huurder worden? Klik hier om de pagina ‘Huren van een tuin’ te  openen.