Geschiedenis

Volkstuinvereniging Klein Grondbezit Dordrecht is de oudste tuindervereniging in Dordrecht. De volledige officiële naam van de vereniging was tot april 2016  ‘Vereniging ter verkrijging van onroerend goed door Landarbeiders te Dubbeldam en Dordrecht (Klein Grondbezit)’. De vereniging is in 1920 opgericht door landarbeiders met als doel om op eigen grond voedsel voor eigen gebruik te verbouwen. Hiertoe is toen aan de Tweede Tol een perceel grond aangekocht. In de jaren 60 is daar het complex aan de Provincialeweg bijgekomen. De landarbeider moest, na hun lange werkdagen bij de boeren, in de avonduren nog aan de slag om op hun eigen tuin voor zichzelf voedsel te verbouwen.

De ‘landarbeider’ zoals deze in de twintiger jaren (en later) van de vorige eeuw werkzaam was bestaat natuurlijk al lang niet meer. De huidige boerenstand doet alle werkwerkzaamheden (zelf) machinaal en heeft nauwelijks of geen werknemers meer. Volkstuinvereniging Klein Grondbezit Dordrecht bestaat echter nog wel. De leden van de vereniging komen nu uit alle gelederen van de Dordtse bevolking. Het telen van aardappelen, groenten en fruit voor eigen gebruik is nu geen noodzaak meer zoals dit voor de landarbeider in het verleden wel was. Het is nu een hobby geworden. Een hobby die momenteel op ruim 230 tuinen van verschillende afmetingen op de twee tuincomplexen beoefend wordt.

Dankzij zorgvuldig bestuur en beheer kunnen de leden van Volkstuinvereniging Klein Grondbezit Dordrecht ook nu, bijna honderd jaar na de oprichting van de vereniging, nog steeds genieten van twee complexen met volkstuinen.

Reacties zijn gesloten.