Welkom

Welkom op de website van Volkstuinvereniging Klein Grondbezit Dordrecht.

119Volkstuinvereniging Klein Grondbezit is een vereniging die 2 volkstuincomplexen in Dordrecht in beheer heeft. Het ene complex is gelegen aan de Wieldrechtse Zeedijk (Tweede Tol), nabij de Rijksstraatweg. Het andere complex is gelegen aan de Provincialeweg, naast tuincentrum Tuinwereld.

Met enige regelmaat komen er tuinen vrij voor verhuur. De tuinen variëren in oppervlakte van 100 tot 300 m². De huurperiode voor de tuin is van 1 november tot met 31 oktober van het volgende jaar.

Momenteel is er voor beide tuincomplexen een wachtlijst voor het huren van een tuin. Indien u belangstelling heeft voor het huren van een tuin bij onze vereniging hoeft de wachtlijst geen belemmering te zijn om u toch in te schrijven. Bij de uitgifte van vrije tuinen wordt er namelijk gekeken naar uw voorkeur voor de oppervlakte van een tuin. Als u een tuin van bijvoorbeeld 100 m² ambieert en een dergelijke tuin komt niet vrij, dan wordt u geen tuin van 300 m² aangeboden. De ervaring heeft geleerd dat het tuinieren dan op een teleurstelling kan uitlopen omdat een tuin altijd meer onderhoud vraagt dan gedacht. Hierdoor kan het voorkomen dat iemand die kort op de wachtlijst staat sneller een tuin aangeboden krijgt dan iemand die langer op de wachtlijst staat maar hele specifieke wensen ten aanzien van een tuin heeft.

131Op het moment dat volkstuinvereniging Klein Grondbezit met u een huurovereenkomst voor de huur van een tuin aangaat wordt u automatisch ook lid van de vereniging. Bij het aangaan van de huurovereenkomst betalen nieuwe huurders een borg voor de tuin. De Algemene Ledenvergadering heeft de borg vastgesteld op
1 euro per vierkante meter, met echter als minimaal bedrag 200 euro. Huurders van een tuin op het complex aan de Wieldrechtse Zeedijk betalen ook een borg voor de sleutel van het centrale toegangshek. Deze borg bedraagt 20 euro.

Voor inschrijving op de wachtlijst kunt u via het contactformulier contact opnemen met het secretariaat van de vereniging. Met u worden dan afspraken gemaakt over zaken zoals op welke complex u een tuin wilt huren, gewenste oppervlakte van een tuin en over de betaling van het inschrijfgeld van 15 euro. Na ontvangst van het inschrijfgeld wordt uw inschrijving definitief.

73

Reacties zijn gesloten.