Snoeien van fruitbomen

Het goed snoeien van fruitbomen kan best lastig zijn, een beetje hulp van elkaar kan dan helpen. Daarom heeft een van onze leden (Jochem Leenheer) voor de laatste Penwortel een korte handleiding geschreven. Hieronder staan de stappen die u kunt doorlopen om uw fruitbomen goed te snoeien en zo hopelijk later te kunnen genieten van mooi fruit.

De winter periode is de periode dat je veel onderhoud kan doen aan je fruitbomen, hierin ga ik het vooral hebben over de appel de peer de pruim de perzik en de kers. Houd wel rekening met de algemene snoeiregels.

  1. Breng licht en lucht in de boom. Het zonlicht is nodig om de vruchten goed te laten rijpen dit is vooral belangrijk bij appels en perziken. Door meer lucht in de boom te creëren kan de wind de natte bladeren sneller laten opdrogen waardoor de kans op schimmel kleiner is. Behoud evenwicht in de fruitboom. want de meeste bomen zullen na een jaar met een rijke oogst een jaar met veel groei en weinig bloei geven snoei dus weinig na een rijke oogst.
  2. Verjong het vruchthout door jonge zijtakken de ruimte te geven ten koste van oudere zijtakken. Morellen en perziken dragen uitsluitend op 1 jarig hout. Appels pruimen en peren dragen op hout vanaf het tweede of derde jaar.
  3. Verstevig lange en slappe takken met bloemknoppen door ze in te korten vlak achter een zijtakje. Want deze zwakke takken kunnen namelijk bezwijken onder de last van teveel vruchten. Kort nooit takken in met alleen bladknoppen want hier zal een woeste groei op volgen.
  4. Als je de eindknop wegknipt zullen de daaronder liggende zijknoppen uitlopen. Vooral een naar boven gerichte knop zal zeer sterk uitgroeien. Snoei daarom vlak boven een horizontaal gerichte knop en niet vlak boven een verticaal gerichte knop.
  5. Als er aan het eind van een zijtak een gaffel ontspringt van twee even lange zijtakjes dan moet je die twee weg knippen. In zulke gaffels ontstaat makkelijk vruchtboomkanker. Een gaffel is een frametak die zicht splitst in twee even dikke of even lange takken
  6. Laat nooit een stomp staan deze rot gemakkelijk
  • Van de appel kan je de hoofdsnoei doen vanaf januari tot begin april. Als je hem eerder snoeit dan is de kans groot dat de boom geïnfecteerd raakt met vruchtboom kanker. En bij de hoofdsnoei moet je denken aan de boom weer terug in vorm snoeien dus ook eventueel de top eruit. De zomersnoei, waarbij je alleen het waterlot wegknipt,  doe je in juli of augustus.
  • Van de peer is de hoofdsnoei van november tot begin april en de zomersnoei van waterlot vindt plaats in juli of augustus
  • Van de perzik de pruim en de kers is de snoei meteen na de oogst of, als je dat vergeten bent, het volgende jaar in mei. Vanwege de grote kans op loodglansinfectie is het van belang dat de wonden zo snel mogelijk weer overgroeien. Een kers hoeft nauwelijks gesnoeid te worden.

Voor verdere vragen over bomen of planten kunt u terecht bij Jochem tuin nr TT- 055

Klein Grondbezit informeert nu ook met …..

Inmiddels is het eerste exemplaar al verschenen: De “Pen”wortel, het informatiemagazine namens het bestuur. We denken dat het leuk en zinvol is, als onze leden door het jaar heen wat vaker op de hoogte worden gehouden van de activiteiten en nieuws uit de Vereniging, dan alleen maar eenmaal per jaar tijdens de ALV.

Naast het brengen van verenigingsnieuws stellen we ons ook voor om tips te delen op het gebied van tuinieren.

De “Pen”-wortel wordt verspreid via de mail. Degenen die geen emailadres hebben kunnen een exemplaar afhalen bij een van de bestuursleden.

Nieuwe / oude stuk Tweede Tol

Het stuk van ons complex aan de Tweede Tol dat een aantal jaren niet gebruikt kon worden, gaat er alweer aardig “bewoond uitzien.

De eerste 7 huurders hebben al een perceel in gebruik genomen en er verrijzen schuurtjes en kassen. Er zijn nog enkele tuinen vrij, waaronder ook een aantal tuinen in het middengedeelte.

Deze tuinen zijn van twee kanten bereikbaar met een breed pad en variëren van 170 to 200 m2.
Enige restrictie is, dat op die tuinen niet gebouwd mag worden, omdat hieronder de grote waterleidingbuizen van Evides lopen. Vaste bebouwing is daar niet toegestaan.
Wel is het mogelijk om in de zomer tijdelijk zo’n klein verplaatsbaar folie-kasje neer te zetten en een kist voor gereedschap is natuurlijk ook mogelijk. Voorwaarde is dat deze zaken mobiel zijn, en geen fundering nodig hebben